The Unwelcome Turn - Life Should Taste As Good As Lita.

Jobba säkert på höga höjder

Säkerheten är det allra viktigaste när man ska jobba. Att jobba osäkert och till och med riskera sitt eget liv är inte värt det. För att man ska vara säker när man jobbar på höga ställningar gäller det att man skaffar en bra modell som man vet att man kan lita på. Det finns gott med byggnadsställningar i Uppsala som många byggare använder sig av. Dessa är pålitliga och man får dessutom ett bra pris när man köper en mängd av dem. En annan bra idé kan vara att man hyr ställningar och låter andra sätta upp dem. Jobbar man bara ibland med fasad är det bättre.